Særligt for dig som opstalder/pensionær

Når du står opstaldet på NØR, har du mulighed for at få undervisning hos vores undervisere på stedet.

Vi underviser både i spring og dressur, og du kan vælge at få eneundervisning, dele en undervisningstime med en anden pensionær eller danne et hold med tre eller flere andre pensionærer. Undervisning aftales med den enkelte underviser.

Derudover har vi en række tillægsydelser, som du kan vælge at gøre brug af – herunder mulighed for at få dækkenservice, klokker/gamacher påsat mm.

Vi har desuden nogle regler på stedet, som du bedes overholde.

Som opstalder af NØR er det obligatorisk at deltage i mindst en arbejdsdag om året. Derudover er der en fast malerdag om året hvor vi spiser morgenmad sammen før vi maler vores boks hver især.

ORDEN OG SIKKERHED

 1. Du skal kende klubbens generelle retningslinjer – herunder om sikkerhed – se dem under (link - ny på nør eller lign)
 2. Det er ikke tilladt at have ekstra ting hængende eller liggende på staldgange, da det er flugtveje/nødudgange. Tingene vil blive fjernet uden ansvar.
 3. Vand må kun bruges i vandspiltovet og på udendørs vaskeplads, da gulvet bliver glat. Såfremt der spildes eller andet forsøger man at feje det væk eller tørre det op med piller for så at feje.
 4. Eget foder skal opbevares i lukkede beholdere på anviste pladser.
 5. Vandspiltovet skal rengøres efter brug, dvs. at gødning, sand, jord og andet skal fjernes, inden du forlader det.
 6. Sko,  søm og afklippet hår og pels skal i skraldespanen. Sprøjter ol. skal tømmes, inden de smides i skraldespanden. Kanyler skal i en kanylebeholder eller afleveres på apoteket og må aldrig smides i skraldespanden. Det er ejeren af den pågældende hest/pony der er ansvarlig for, at oprydningen finder sted.
 7. Det er ikke tilladt at opbevare medicin i stalden ud over hestens behandlingsperiode - tom emballage og medicinrester fjernes fra stalden, når man er færdig med at medicinere
 8. Det er ikke tilladt at påføre giftige produkter inde i stalden.
 9. Al kørsel med hesten til og fra matriklen skal dokumenteres med CHR-nummer - 
 10. Ved akutte spørgsmål eller udfordringer, bedes du kontakte den på dagen ansvarshavende. Navnet på ansvarshavende er meddelt i den tilknyttede messengergruppe. 
 11. Åbningstiderne (link) skal respekteres.

BRUG AF FACILITETER

 1. Du kender klubbens ridebane- og sikkerhedsregler – se dem under (link).
 2. Der skal altid fjernes klatter på sygefolden efter brug
 3. En boks giver ret til anvisning af en af klubbens staldskabe eller placering af ét staldskab på
 4. Sadelrummene aflåses om natten og udstyr opbevares på eget ansvar
 5. Hver boks giver ret til brug af en sadelbom, en trensepind, det er dog muligt at tilkøbe en ekstra bom såfremt der er plads efter aftale.
 6. En boks-reservation giver ikke ret til yderigere opbevaringsplads.
 7. NØR forbeholder sig ret til at fjerne sadler, trenser og skabe, som ikke er anbragt i overensstemmelse med de gældende staldregler.
 8. Sko, søm og afklippet hår og pels skal fejes grundigt op og smides i skraldespanden
 9. I tilfælde af skader på inventaret, skal du kontakte personalet, og oplyse om den aktuelle skade.
 10. Eget hø skal placeres på de anviste høpladser. Brugerne skal selv holde orden.
 11. Dækkener henvises til fyrrummet til tørring. I tilfælde af venteliste, skal dækkener opbevares på egen skabsplads. Der må max hænge tre dækner i fyrrummet ad gangen for at dæknerne kan tørre.
 12. Hestetrailere kan efter forudgående aftale med NØR parkeres på den store P-plads. Kontakt daglig leder herom.
 13. Det er tilladt at bruge klubbens vaskemaskine til vask af underlag, strigler, håndklæder og små dækkener. 
 14. Man må max have to grimer og et trækketorv hængende på boksen.
 15. Man sørger for orden foran sin boks og vinduer ud mod staldgangen skal holdes lukke om dagen. Vinduer ud mod staldgangen må gerne være åbent om natten såfremt man fjerner udstyr mm. som hænger på boksdøren

ORMESTRATEGI

 1. Klubben indsamler gødningsprøver hvert år, og udgiften for dette inkl. eventuel kur faktureres i den pågældende måned. Dette kan ikke fravælges.
 2. Det er et krav, at opstaldede heste behandles med ormekur jf. dyrlægens anbefaling.
 3. Ønsker man yderligere prøver, kan dette aftales indbyrdes pensionærer imellem.

Vores sponsorer