Ny på NØR

VELKOMMEN TIL NØR

Vi vil gøre vores bedste, for at du føler dig velkommen og hjemme. NØR er en klub, der sætter trivsel højt, og alle ryttere uanset niveau og disciplin skal kunne færdes på lige fod i klubben. Derfor gør vi også meget ud af at styrke klublivet på tværs af pensionærer og rideskoleryttere.

Vores medlemmer arrangerer ofte fællesarrangementer såsom fællesspisning og juleklip for alle klubbens medlemmer.

Alle klubbens fællesområder er for alle ryttere, og du er altid velkommen til at stikke hovedet indenfor i vores hyggelige rytterstue – uanset om du rider i rideskolen eller har din egen hest. Rytterstue i sammenhængen med køkken og toiletter er åbent mandag-fredag kl. 08.30-20.30 og lørdag-søndag kl. 10.30-20.30

Alle vores arrangementer er drevet af frivillige i klubben, og du er mere end velkommen til at give en hånd med til et stævne eller et arrangement. Du kan altid se, hvilke opgaver vi har brug for hjælp til her, hvor du også kan skrive dig op til at give et nap med.

Det er altid hyggeligt at være sammen om at skabe liv i klubben, og ethvert engagement – stort som småt – er meget påskønnet.

Vi har udarbejdet nogle retninglinjer, der gør, at vi alle kan færdes i klubben på sikker og respektfuld vis. 

Ved ophold på NØRs områder skal alle medlemmer følge de sikkerhedsmæssige regler og regler for god ro og orden ved omgang med heste. 

Nedenstående krav gælder alle klubbens medlemmer, og skal altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER I KLUBBEN

 1. Der gives lyd (kald eller fløjt) inden man går ind i ridehuset - ved begge porte.
 2. Trav og galop rides udelukkende når og hvor det er forsvarligt.
 3. Der tages ned i skridt ved modkommede heste, hvis du ikke rider på bane.
 4. Der holdes venstre mod venstre på bane.
 5. Tag hensyn til besøgende på området.
 6. Den store røde port holdes åben.
 7. Hvis du rider ud i trafikken eller i skoven, skal du følge de gængse regler herfor. Du kan finde reglerne på Dansk Rideforbunds hjemmeside her.
 8. Det er ikke tilladt at ryge på NØRs matrikler.
 9. Springning er kun tilladt med en voksen over 18 år til stede
 10. Efterlad ikke en hest på staldgangen uden opsyn

PÅKRÆVET PÅKLÆDNING

 1. Når du rider skal du altid bruge en CE-mærket ridehjelm med standard EN 1384:2017 eller VG1, som passer i størrelsen. Sikkerhedsmærkningen må ikke fjernes fra hjelmen, og skal kunne fremvises ved forlangende. NØR forbeholder sig retten til at bortvise ryttere uden ridehjelm.
 2. Alle til og med 18 år skal bære CE-mærket sikkerhedsvest under springning – men vi anbefaler i høj grad, at også voksne gør det.
 3. Der skal rides med sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj – hvilket vil sige, at fodtøjet skal have en lille hæl og en glat/let rillet sål og ikke have snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 4. NØR har ridehjelme, som klubbens medlemmer, der kommer til ridning i klubben, kan låne. Vi kan dog ikke garantere, at vi har alle størrelser til rådighed.
 5. Ved al omgang med hesten skal der anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj. Sandaler og andet åben fodtøj er ikke egnet fodtøj, når du færdes, hvor der er heste.

HÅNDTERING AF HESTE I STALDEN

 1. Hvis du er rideskolerytter, må du aldrig håndtere heste alene uden opsyn af en voksen. 
 2. Ryd op efter dig, før du forlader stalden – også når du forlader den midlertidigt for at ride. Det kan skabe farlige situationer, hvis en hest eller person hænger fast i eller snubler over tingene. Læg dækner i boksen og sæt dine ting ind i dit skab. Staldgange må heller ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 3. Løb eller råb ikke i stalden eller NØRs områder generelt.

 4. Efterlad aldrig heste på opbindings-/striglepladser uden opsyn

 5. Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.

 6. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle tovet om livet eller hånden.

 7. Før altid en hest i trense eller grime med træktov.

HÅNDTERING AF HESTE TIL OG FRA FOLD

 1. Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov
 2. Husk at du som rideskolerytter skal have en ansvarlig voksen med dig.

 3. Vend altid hesten med fronten mod dig, når du slipper den fri.

 4. Efterlad aldrig en enkelt hest tilbage på folden.

 5. Det er ikke tilaldt at sadle op på staldgangen mens personalet lukker heste ind/ud fra fold

RIDEBANEREGLEMENT

 1. Råb, løb eller leg ikke i ridehallen og omkring udendørsbanerne – hestene kan blive bange.
 2. Fløjt eller råb om klar bane – og vent til hovslaget er frit – inden du trækker ind i hallen.
 3. Der skridtes én og én - aftal evt. med de andre ridende om du skal skridte inden for eller på hovslaget.
 4. Vi rider venstre skulder mod venstre skulder.
 5. Parader, tilbagetrædning osv. øves inden for hovslaget.
 6. Erfaren eller ældre rytter kan, når der er mange ryttere, tage kommandoen og styre volten.
 7. Vær opmærksom på andres træningsarbejde, og tag hensyn til dette.
 8. Tilskuere henvises til at stå bag barrieren, på tilskuerpladserne eller i rytterstuen. Der må ikke tages ophold i porten.
 9. Longér ikke i hallen, hvis der er mere end fire ryttere, og bed om samtykke fra de pågældende ryttere, før du longerer.
 10. Det er ikke tilladt at ride med lydanordninger (headset ect.) i begge ører af hensyn til sikkerheden.
 11. Sørg for at fjerne klatter efter din hest, og hjælp gerne dine klubkammerater med det, hvis du er på jorden.
 12. Det er udelukkende tilladt at have heste løs i ridehallen og ikke på banerne. Ryttere til hest har fortrinsret til at bruge hallerne.
 13. Der må kun tages billeder eller filmes, hvis alle på banen er ok med det. Det er ikke ok at lægge video eller billeder ud på eksempelvis sociale medier, hvor andre ryttere optræder, uden deres accept.
 14. Springhold ligger tirsdag kl. 18.15-19 og onsdag kl. 16.00-20.00. Springning på egen hånd er tilladt med en voksen over 18 år og i tidsrummene: tirsdag kl. 19-21.30, onsdag før kl. 16.00 og lørdag efter kl. 17.00. Alle rydder op efter sig selv og stiller spring på plads efter brug.

ULYKKESFORIKRING

Man kan komme til skade, når man går til idræt. Når man rider kan man være uheldig og falde af hesten. Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det medlemmets (rytterens) egen pligt at være personligt ulykkesforsikret.

Dette betyder, at du selv skal sørge for at blive ulykkesforsikret. NØR påtager sig ikke noget erstatningsansvar over for medlemmer, der kommer til skade under udøvelse af aktiviteter i klubben.

Vi anbefaler til enhver tid, at du tager Dansk Rideforbunds online sikkerhedskursus, så du altid er opdateret om, hvordan du omgås heste på sikker vis. Kurset tager en halv til en time at gennemføre, det er gratis, og du kan tage det lige her.

NÅR UHELDET ER UDE - BRAND OG ULYKKE

Kend klubbens forholdsregler ved brand samt beredskabsplanen med de vigtigste telefonnumre, så du ved, hvem du skal kontakte. Du finder informationen på vores tavler i staldene og i folderen ‘Beredskabsplan ved brand og ulykke på NØR’ nedenfor.

Klubben har førstehjælpskasser [beskriv hvor]. Derudover har vi en førstehjælpskasse til heste og mennesker bag døren ved indgangen til rideskolestalden (ved rideskolens pult).

Hvis du oplever, at nogen kommer alvorligt til skade, så forhold dig således:

 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp
 3. Tilkald den nødvendige hjælp og fortæl:
  1. Hvem du er
  2. Hvor du er: Hellebækvej 46, 3000 Helsingør
  3. Hvad der er sket

Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er kommet.

Ved hjertestop: Få eventuelt en anden person til at hente hjertestarteren, som hænger på Nygård Skole på den anden side af Esrumvej – imens du giver livreddende førstehjælp.

OPRETTELSE AF DRF GO-PROFIL

Når du går til ridning på NØR vil du både lære at ride, men også få den fornødne viden om hesten, som sikrer, at du kan omgås heste på en forsvarlig måde.

På rideskolen bruger vi aktivt ryttermærkerne for at sikre at vores medlemmer er klædt på til deres undervising herunder, hvilket niveau du kan gå til ridning på. Det er din underviser, som indstiller dig til ryttermærkeprøve, og selve prøven foregår online. Læs mere under her (link)

For at kunne gå til ryttermærkeprøve er det vigtigt at du har oprettet en Go!-profil og har valgt NØR som foretrukken rideklub. DRF anbefaler, at du har oprettet din profil min. 7 dage før du skal til prøve.

Du skal svare på spørgsmål om de ting, du har lært til din rideundervisning. Der vil, afhængig af hvilken prøve du er til, være spørgsmål, som både omhandler ridning og generel omgang med – og viden om heste.

Når du har bestået prøven, vil du få et badge på din Go!-profil, så alle kan se, at du har bestået ryttermærket. Du får også et diplom og en ryttermærkenål til din ridejakke.

Se, hvordan du opretter din Go!-profil i videoen via linket her.

Ridestævner på NØR

På NØR afholder vi en håndfuld stævner i løbet af året både i spring og dressur. Vi har både banetræning, som er for ryttere på alle niveauer og så har vi rigtige stævner med bla. klubmesterskab.

For at passe bedre på vores heste og for at sikre at sikkerhed er i højsædet er der følgende krav for at deltage i springstævner på NØR som rideskolerytter:

For at deltage til et springstævne på NØR på en rideskolepony skal man være tilknyttet et ugentligt springhold ellers må man max stille op i 20/30cm.

Man skal ride fejlfrit 3 gange i den samme højde før man må stille op i næste højde. Det vil sige at man skal være fejlfri 3 gange i 20/30 cm før man må ride 40 cm, man skal være fejlfri 3 gange i 40cm før man må ride 50 cm osv.

Ryttere på alle niveauer kan altid ride bom på jord og 20/30cm.

Som rytter på en rideskolepony skal man altid snakke med sin underviser om hvilken klasse man skal stille op i båede i dressur og spring.

Vores sponsorer